TemaPM – Skåne växer – Kommundialog

Markanvändning i ett regionalt perspektiv. En sammanställning och analys av kommundialogen samt ett bidrag till en fortsatt dialog kring hur vi kan utveckla ett konkurrenskraftigt Skåne. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter