Klimatsäkrat Skåne

Hur klimatsäkrar vi Skåne? Rapporten ger ett samlat kunskapsunderlag för hur Skåne kan minska sin klimatpåverkan och hur vi anpassar oss till de klimatförändringar som inte kan undvikas.

Klimatsäkrat SkåneCentrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har tagit fram rapporten i samverkan med Klimatsamverkan Skåne. Dess tydliga regionala perspektiv följer FN:s klimatpanels senaste slutsatser att åtgärder behövs på lokal och regional nivå, och är med det troligtvis unik i sitt slag.

Rapporten är ett resultat av ett brett samarbete där universitetets kompetenser och det breda kunnandet hos länsstyrelse, region och kommuner kombinerats till ett kunskapsunderlag som ska tjäna som grund för de beslut som kommer att behöva fattas på många nivåer under kommande år.

Dokument

  • Klimatsäkrat Skåne

    ( .pdf, 6,8 mB)

    Ladda ner
  • Klimatsäkrat Skåne kortversion

    ( .pdf, 1 mB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter