Klimatsäkrat Skåne

Hur klimatsäkrar vi Skåne? Rapporten ger ett samlat kunskapsunderlag för hur Skåne kan minska sin klimatpåverkan och hur vi anpassar oss till de klimatförändringar som inte kan undvikas.

Klimatsäkrat SkåneCentrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har tagit fram rapporten i samverkan med Klimatsamverkan Skåne. Dess tydliga regionala perspektiv följer FN:s klimatpanels senaste slutsatser att åtgärder behövs på lokal och regional nivå, och är med det troligtvis unik i sitt slag.

Rapporten är ett resultat av ett brett samarbete där universitetets kompetenser och det breda kunnandet hos länsstyrelse, region och kommuner kombinerats till ett kunskapsunderlag som ska tjäna som grund för de beslut som kommer att behöva fattas på många nivåer under kommande år.

Dokument

  • Klimatsäkrat Skåne

    ( .pdf, 6,8 mB)

    Ladda ner
  • Klimatsäkrat Skåne kortversion

    ( .pdf, 1 mB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.