Rapport: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan

Klimatförändringarna är en av vår tids största frågor och kommer att påverka samhället inom en rad olika områden. Denna kunskapsöversikt belyser specifikt klimatförändringarnas hälsoeffekter. 

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan

I denna rapport beskrivs konsekvenserna av klimat­förändringarna för folkhälsan i Skåne översiktligt, likaså förslag på ett antal åtgärder för samtliga be­rörda områden. Tanken är att ge en fingervisning om var region, kom­muner och andra berörda aktörer, som arbetar med hälsofrågor, ska rikta sina insatser när det gäller anpassning till ett förändrat klimat.

Rapporten har tagits fram av Klimatsamverkan Skåne – ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.