Rapport: Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan

Klimatförändringarna är en av vår tids största frågor och kommer att påverka samhället inom en rad olika områden. Denna kunskapsöversikt belyser specifikt klimatförändringarnas hälsoeffekter. 

Klimatförändringarnas påverkan på den skånska folkhälsan

I denna rapport beskrivs konsekvenserna av klimat­förändringarna för folkhälsan i Skåne översiktligt, likaså förslag på ett antal åtgärder för samtliga be­rörda områden. Tanken är att ge en fingervisning om var region, kom­muner och andra berörda aktörer, som arbetar med hälsofrågor, ska rikta sina insatser när det gäller anpassning till ett förändrat klimat.

Rapporten har tagits fram av Klimatsamverkan Skåne – ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter