Kartläggning subventionerad kultur för barn och unga i Region Skåne 2019/2020

Institutet för kvalitetsindikatorer har på uppdrag av Region Skåne kartlagt hur olika system för subventionerade erbjudande av konst- och kulturupplevelser för barn och unga fungerar i Skåne.

Rapport: Kartläggning subventionerad kultur för barn och unga i Region Skåne 2019/2020I uppdraget ingick även att göra en fördjupad analys samt ge förslag på hur Region Skåne kan utveckla system som är anpassade efter alla konst- och kulturområdens specifika förutsättningar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att det är målgruppens, barn och ungas, intresse som står i fokus. Det handlar om deras rätt att kunna ta del ett brett utbud av konst och kultur av hög kvalitet.

Kartläggningen presenterades för Region Skånes kulturnämnd den 18 juni 2020. Kulturnämnden gav Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av rapportens rekommendationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!