Kartläggning och analys av stråkutredningar av transportsystemet i Skåne

Prioritering av stråk utifrån Strategi för hållbart transportsystem för Skåne 2050 - sammanställning av stråkstudier för regional transportinfrastrukturplan 2018-2029.

På uppdrag av Region Skåne och de fyra kommunsamarbetena MalmöLundregionen, Familjen Helsingborg, Skåne Nordost och Sydöstra Skånes samarbetskommitté har Sweco under framför allt 2016 studerat sammantaget drygt 20 transportstråk.

Studierna har bedrivits i nära dialog med tjänstemän från olika delar av Region Skåne, kommunerna och Trafikverket. Det primära målet har varit att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag för Region Skåne och Trafikverket att använda för de kommande nationella och regionala planerna för åren 2018-2029.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.