Kartläggning och analys av de skånska kulturarvsförbunden

Region Skånes kulturförvaltning har gjort en kartläggning över hur de tre förbunden med verksamhetsbidrag från Region Skåne, arbetat med förmedling och samverkan 2014-2017.

Kartläggning och analys av de skånska kulturarvsförbundenFokus ligger på Skånes Hembygdsförbunds, Skånes Hemslöjdsförbunds och Skånes Arkivförbunds arbete vad gäller samverkan och förmedling. Valet av fokusområden är baserat på villkor för verksamhetsbidrag där dessa är gemensamma för de tre förbunden.

Kartläggningen har bland annat omfattat geografisk spridning, upptagningsområden, utvecklingsbidrag och pedagogernas roller. Då barn och unga är en kulturpolitiskt prioriterad målgrupp fokuserar kartläggningen på barn och unga under 18 år.

Kartläggningen visar att förbunden prioriterar barn och unga och att de tillsammans når ut i alla skånska kommuner med sin verksamhet. Trots att förbunden har små ekonomiska resurser har de varit aktiva i många samarbeten och använder Region Skånes utvecklingsbidrag och andra utlysningar för att utveckla sin verksamhet.

Kartläggningen har tittat på perioden 2014-2017 och förbundens redovisade material.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter