Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

Rapporten behandlar både centrala godsnoder med betydande logistikverksamhet och större handelsetableringar, samt potentialen för ökad sysselsättning i dessa näringsgrenar.

I rapporten kartläggs de olika logistiknodssegment i regionen - hamnterminaler, vägterminaler och flygplatsterminaler - utifrån antal, lokalisering, infrastruktur, hanterade volymer, godsslag samt destinationer, kapacitet och fysiska förutsättningar.

Den sysselsättning som direkt genereras av transport- och logistiksektorn samt handelssektorn
presenteras dels samlat och dels utifrån geografisk spridning. Den sysselsättning som skapas från dessa sektorer ställs i relation till den totala regionala arbetsmarknaden.

Dokument

  • Kortversion: Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner
  • Fullständig version: Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

    ( .pdf, 4,7 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.