Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

Rapporten behandlar både centrala godsnoder med betydande logistikverksamhet och större handelsetableringar, samt potentialen för ökad sysselsättning i dessa näringsgrenar.

I rapporten kartläggs de olika logistiknodssegment i regionen - hamnterminaler, vägterminaler och flygplatsterminaler - utifrån antal, lokalisering, infrastruktur, hanterade volymer, godsslag samt destinationer, kapacitet och fysiska förutsättningar.

Den sysselsättning som direkt genereras av transport- och logistiksektorn samt handelssektorn
presenteras dels samlat och dels utifrån geografisk spridning. Den sysselsättning som skapas från dessa sektorer ställs i relation till den totala regionala arbetsmarknaden.

Dokument

  • Kortversion: Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner
  • Fullständig version: Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

    ( .pdf, 4,7 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter