Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

Rapporten behandlar både centrala godsnoder med betydande logistikverksamhet och större handelsetableringar, samt potentialen för ökad sysselsättning i dessa näringsgrenar.

I rapporten kartläggs de olika logistiknodssegment i regionen - hamnterminaler, vägterminaler och flygplatsterminaler - utifrån antal, lokalisering, infrastruktur, hanterade volymer, godsslag samt destinationer, kapacitet och fysiska förutsättningar.

Den sysselsättning som direkt genereras av transport- och logistiksektorn samt handelssektorn
presenteras dels samlat och dels utifrån geografisk spridning. Den sysselsättning som skapas från dessa sektorer ställs i relation till den totala regionala arbetsmarknaden.

Dokument

  • Kortversion: Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner
  • Fullständig version: Kartläggning av godsterminaler, logistikverksamhet och sysselsättning i Skåne

    ( .pdf, 4,7 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!