Kartläggning 2018: Professionell samtida cirkus i Skåne

Den samtida cirkusen är en konstform under stark utveckling. Kartläggningen har gjorts för att Region Skåne ska få ett bra underlag för framtida utveckling av området.

Kartläggning 2018: Professionell samtida cirkus i SkåneKartläggningen har utförts av den externa konsulten Lina B Frank. Arbetet har resulterat i en rapport som består dels av en presentation av hur situationen ser ut i dag för området och dels ett avsnitt om framtida potential, möjligheter och behov.

En rad aktörer såsom institutioner, organisationer, enskilda utövare och representanter för kommuner har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring vad som kategoriseras som professionell, samtida cirkus i Skåne.

Rapporten visar att det finns mycket stor potential och ambition att utveckla Skåne till att bli en region med en väl fungerande och internationellt relevant cirkussektor. Små åtgärder kan bli till stora steg, vilka i längden har möjlighet att ge stor effekt för Skånes utveckling i att bli ledande inom cirkussektorn både nationellt och internationellt.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter