Invandringens betydelse för kompetensförsörjningen i Skånes arbetsliv

Den skånska arbetsmarknaden står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov. Kan invandring och integration vara en del av lösningen för arbetsgivare som har svårt att rekrytera personal?

Invandringens betydelse för kompetensförsörjningen i Skånes arbetslivRapporten visar att invandring har mildrat Skånes rekryteringsproblem, men också att det finns stora skillnader mellan yrken. I vissa yrken arbetar relativt många utrikes födda, i andra betydligt färre.

Flertalet jobb med få utrikes födda är bristyrken – det vill säga, yrken som arbetsgivarna har svårt att rekrytera till. Dit bör insatser riktas för att öka invandringens betydelse för kompetensförsörjningen i länet. 

Insatserna kan till exempel vara relevant språkträning, fackutbildning, breddad rekrytering eller arbete mot diskriminering.

För att identifiera vilka insatser som bygger fler och bredare vägar för invandrare till ett specifikt bristyrke behövs emellertid djupare yrkesspecifika studier.

Dokument

  • Invandringens betydelse för kompetensförsörjningen i Skånes arbetsliv

    ( .pdf, 1,8 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter