Rapport: Intresset för digitaliserad scenkonst i Skåne

På kulturnämndens uppdrag har Ramböll Management Consulting genomfört en publikundersökning om digitalt förmedlad scenkonst. 

Rapport: Intresset för digitaliserad scenkonst i SkånePublik på biografer och bibliotek på åtta orter i Skåne har besvarat frågor om vanor, upplevelse och betalningsvilja, särskilt när det gäller digitalt överförd opera och teater. Resultatet av undersökningen ska användas som kunskapsunderlag för fortsatt utvecklingsarbete inom området

.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter