Integration för tillväxt

Skånes utveckling och nuläge ur ett integrationsperspektiv.

Den bristande integrationen utgör i många stycken en av regionens främsta utmaningar – samtidigt som en viktig potential till regional utveckling och tillväxt ligger just i en lyckad integration. Denna rapport utgör en del i arbetet med handlingsplanen Integration för tillväxt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter