Integration för tillväxt

Skånes utveckling och nuläge ur ett integrationsperspektiv.

Den bristande integrationen utgör i många stycken en av regionens främsta utmaningar – samtidigt som en viktig potential till regional utveckling och tillväxt ligger just i en lyckad integration. Denna rapport utgör en del i arbetet med handlingsplanen Integration för tillväxt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.