Integration för tillväxt

Skånes utveckling och nuläge ur ett integrationsperspektiv.

Den bristande integrationen utgör i många stycken en av regionens främsta utmaningar – samtidigt som en viktig potential till regional utveckling och tillväxt ligger just i en lyckad integration. Denna rapport utgör en del i arbetet med handlingsplanen Integration för tillväxt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!