Innovationsrapport: skånska styrkeområden

Hur ska det regionala tillväxt- och innovationsarbetet bidra till ökad produktivitet och frigöra Skånes potential? Denna rapport identifierar styrkeområden i skånskt näringsliv.

För att identifiera styrkeområden har näringslivet delats in i ett 40-tal sektorer utifrån officiell branschindelning. Rapporten beskriver och diskuterar näringslivets kunskapsinnehåll, struktur och utveckling utifrån dessa sektorer. 

Sektorer som bedöms vara styrkeområden i Skåne är förpackning, kemisk industri, IKT, Life Science, verkstadsindustrin, livsmedel och byggnadsindustrin. I varierad utsträckning kännetecknas dessa av hög produktivitetsnivå, kritisk massa, starka kopplingar till forskning och utveckling, hög kunskapsnivå, förnyelseförmåga och stor export.

Rapporten är ett underlag för en diskussion om prioriteringar i det
framtida regionala tillväxt- och innovationsarbetet. Den utgör även en bred orientering i näringslivets struktur och utveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!