Rapport – Image och attraktionskraft i Skåne

I rapporten finns ett flertal artiklar, intervjuer och studier som visar vad som attraherar människor och företag att flytta och lokalisera sig till vissa platser i Skåne.

Image och attraktionskraft i SkåneVem bor eller lokaliserar sig var och varför? Vad är det som lockar oss till olika platser såväl som besökare som att bo och etablera ett företag?

I rapporten finns ett flertal artiklar, intervjuer och studier som visar vad som attraherar människor och företag att flytta och lokalisera sig till vissa platser i Skåne. Här lyfts idéer och frågeställningar fram som kan fungera som hjälp i både kommunernas och regionens fortsatta arbete.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter