Hur har det gått i Skåne? - Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet

Den digitala rapporten "Hur har det gått i Skåne?" är en uppföljning av resultaten för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.

Skånes regionfullmäktige antog i juni 2020 en reviderad version av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, med målbilden "Det öppna Skåne 2030".

I den regionala utvecklingsstrategin finns ett antal mål och indikatorer som "Hur har det gått i Skåne?" följer upp.

Hur har det gått i Skåne? mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, medborgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, kultur, miljö och öresundsintegration.

Interaktiv rapport

Rapporten är en webbaserad och interaktiv rapport, som uppdateras löpande. Du som läsare har både möjlighet att påverka vad graferna ska fokusera på och att ladda ner dessa grafer för vidare användning på egna webbplatser eller presentationer.

Dokument

  • Hur har det gått i Skåne? 2020 års uppföljning

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter