Hur har det gått i Skåne?

Den digitala rapporten "Hur har det gått i Skåne?" följer kontinuerligt upp det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.

Skånes regionfullmäktige antog i juni 2014 en ny regional utvecklingsstrategi för Skåne, med målbilden "Det öppna Skåne 2030".

I den regionala utvecklingsstrategin finns ett antal mål och indikatorer som "Hur har det gått i Skåne?" följer upp.

Hur har det gått i Skåne? mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, medborgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, kultur, miljö och öresundsintegration.

Interaktiv rapport

Rapporten är en webbaserad och interaktiv rapport, som uppdateras löpande. Du som läsare har både möjlighet att påverka vad graferna ska fokusera på och att ladda ner dessa grafer för vidare användning på egna webbplatser eller presentationer.

Dokument

  • Hur har det gått i Skåne? 2016 års uppföljning

    Webbplats

    Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter