Högutbildade flykting- och anhöriginvandrares kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden

Detta är en studie om högutbildade flykting- och anhöriginvandrare och deras kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden.

Att vara kvalifikationsmatchad innebär att ens yrkes utbildningskrav överensstämmer med ens utbildningsnivå. Bakgrunden till studien är att Sverige under många år har haft en strukturell arbetskraftsbrist på högutbildad personal. Den syns särskilt i hälso- och sjukvården, i skolan och hos teknikföretagen. Näringslivets konkurrenskraft försvagas när de inte hittar rätt programmerings- eller ingenjörskompetens. Och kvalitén på och tillgängligheten till välfärdstjänster försämras när det råder brist på lärare, sjuksköterskor och läkare.

Samtidigt har Sverige under många år haft en stor flykting- och anhöriginvandring, av vilka en tredjedel har med sig en eftergymnasial utbildning i bagaget. Dessvärre tillvaratas inte deras kompetenser särskilt väl. Efter tio år i Sverige är endast 15 procent kvalifikationsmatchade. Det kan jämföras med 75 procent för högutbildade inrikes födda.

Om samhället blev bättre på att tillvarata och utveckla kompetens förvärvad utomlands skulle den strukturella arbetskraftsbristen kunna mildras. Det skulle innebära ett starkare näringsliv och bättre välfärdstjänster. Därför är frågan om att attrahera högutbildade immigranter och tillvarata deras kompetens en viktig fråga för regional utveckling.

Denna studie färdigställdes under Coronapandemin våren 2020. Pandemins långsiktiga ekonomiska implikationer var då svåra att överblicka. Vi gör antagandet att arbetskraftsbrist och arbetsmarknadsintegration är problem av strukturell karaktär som kommer att finnas kvar även när vi kommer ut på andra sidan av krisen.

Dokument

  • Högutbildade flykting- och anhöriginvandrares kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden

    ( .pdf, 2,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.