Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande

Studieförbundens hiphopledare utvecklar metoder som stimulerar ungas skrivande samtidigt som de ger innovativa metoder som kan användas i kommunala skolor. Det visar en rapport av Johan Söderman.

Rapport: Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande. Rapporten "Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande" är en forskarstudie av Johan Söderman på Malmö högskola. Uppdraget från Region Skåne var att studera kopplingen mellan läs- och skrivfrämjande och unga som deltar i hiphopaktiviteter inom olika skånska studieförbund. Forskningsstudien bidrar till att följa upp Region Skånes satsningar på läs- och skrivfrämjande gentemot studieförbunden under åren 2014-2015.

Rapporten visar att de skånska studieförbundens hiphopverksamhet utvecklar pedagogiska metoder som kan bli en resurs för lärare i kommunala skolor. De pedagogiska metoder som hittills arbetats fram behöver dock dokumenteras och det finns också ett behov av att skapa ett nätverk för hiphop-pedagoger från samtliga studieförbund för att ledare/eldsjälar ska kunna inspireras av varandras metoder, erfarenheter och kunskaper.

Hiphopverksamheterna, som vänder sig till unga 13-25 år, visar en stor bredd med läsecirklar, skrivarverkstäder, show, musikal, föreläsningar, konferenser och kollo samt mer traditionella studiecirklar i rap och dans.
Inom ramen för undersökning har Johan Söderman låtit intervjua både ledare/eldsjälar och deltagare i hiphopverksamhet inom olika studieförbund i Skåne. Rapporten har genom intervjuerna konkret undersökt hur aktörerna inom hiphopverksamheter talar om hiphop, om läsning och skrivande, både individuellt och i grupp.

Forskningsstudien sätter in hiphop i ett större sammanhang – hur den kan bidra till språklig utveckling, samt hur läs- och skrivfrämjande är förbundet med bildning, demokrati och delaktighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!