Hälsoförhållanden i Skåne - Folkhälsoenkät Skåne 2008

Drygt 28 000 skåningar besvarade Folkhälsoenkät Skåne 2008 och därigenom medverkat till att ta fram ett omfattande underlag för hälsoläget i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!