Hälsoförhållanden i Skåne - Folkhälsoenkät Skåne 2008

Drygt 28 000 skåningar besvarade Folkhälsoenkät Skåne 2008 och därigenom medverkat till att ta fram ett omfattande underlag för hälsoläget i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter