Hållbart resande på fritiden

Region Skåne har genomfört en förstudie för att ta reda på hur resvanorna i Skåne ser ut på fritiden.

Fritidsresor utgör över hälften av det totala antalet resor och över hälften av de skånska resorna på fritiden är kortare fem km.

Eftersom de är många, korta och i stor grad bilburna är det viktigt att arbeta med dem för att kunna nå de regionala och nationella miljömålen.  

Dokument

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter