Hållbart resande på fritiden

Region Skåne har genomfört en förstudie för att ta reda på hur resvanorna i Skåne ser ut på fritiden.

Fritidsresor utgör över hälften av det totala antalet resor och över hälften av de skånska resorna på fritiden är kortare fem km.

Eftersom de är många, korta och i stor grad bilburna är det viktigt att arbeta med dem för att kunna nå de regionala och nationella miljömålen.  

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.