Hållbar småstad - Planering av levande kvarter

I denna handbok ger vi exempel på konkreta och kostnadsberäknade åtgärder för att göra nya kvarter i småstaden mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Vad kan den lilla kommunen göra för att höja ambitionsnivån i det småskaliga stadsbyg­gandet? Hur underlättar vi dialogen mellan kommuner och byggherrar?

Syftet med handboken är att höja ambitionsni­vån för det småskaliga stadsbyggandet genom att ge exempel på ett antal enkla och kost­nadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå för att öka hållbarheten. Handboken har delats in i fem hållbarhetsstrategier: Stadsrum och stadsliv, Hälsa och välbefinnande, Resurshushållning, Grönska och ekosystemtjänster samt Klimat- och miljöpåverkan.

Handboken riktar sig till dem som arbetar med hållbar stadsutveckling på och för kommuner och för byggherrar delaktiga i projekten. Den kan underlätta kommunikationen och även ligga till grund för avtal. Den kan vara ett stöd för mindre kommuner vid planering av nya bostadsområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.