Hållbar plastanvändning inom Region Skåne

Denna rapport undersöker hur plastanvändningen kan göras mer hållbar i framtiden med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens förbrukning av plast.

I Region Skånes miljöprogram 2017-2020 slås det fast att Region Skåne ska vara en föregångare i att minimera utsläppen av växthusgaser. Koldioxidutsläppen från sjukvårdens användning av förbrukningsmaterial ska minska med 20% till 2020, jämfört med 2010.

Den här rapporten innehåller förslag som kan leda en bit på vägen till en sådan omställning, men har fokuserat främst på vilka råvaror som används för plastframställningen. Förslagen handlar bland annat om krav på olika typer av certifieringar i upphandlingar, samt förslag på hur man skulle kunna öka mängden plast som återvinns från sjukhusen.

Rapporten är framtagen av Innovation Skåne på uppdrag av Region Skåne som en del av samverkansplattformen Klimatsamverkan Skåne. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter