Hållbar plastanvändning inom Region Skåne

Denna rapport undersöker hur plastanvändningen kan göras mer hållbar i framtiden med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens förbrukning av plast. Rapporten togs fram år 2019.

I Region Skånes miljöprogram 2017-2020 slås det fast att Region Skåne ska vara en föregångare i att minimera utsläppen av växthusgaser. Koldioxidutsläppen från sjukvårdens användning av förbrukningsmaterial ska minska med 20% till 2020, jämfört med 2010.

Den här rapporten innehåller förslag som kan leda en bit på vägen till en sådan omställning, men har fokuserat främst på vilka råvaror som används för plastframställningen. Förslagen handlar bland annat om krav på olika typer av certifieringar i upphandlingar, samt förslag på hur man skulle kunna öka mängden plast som återvinns från sjukhusen.

Rapporten är framtagen av Innovation Skåne på uppdrag av Region Skåne som en del av samverkansplattformen Klimatsamverkan Skåne. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.