Glädjen i att tvingas tänka nytt - en studie av verksamhetsutveckling vid två folkbibliotek i Skåne

Studien undersöker om och i så fall hur idéer och verksamheter från de två avslutade kulturhusprojekten på Ängelholms bibliotek och biblioteket i Arlöv lever vidare i den ordinarie verksamheten.

Rapport: Glädjen i att tänka nyttI rapporten formulerar Johanna Rivano Eckerdal biblioteksverksamhet som ett verb istället för ett substantiv: att biblioteka. Det innebär att bilden av biblioteket som ett konstant tillstånd, som eventuellt är hotat och måste försvaras, ersätts av förståelsen av bibliotek som ett ständigt görande och blivande.

För att kunna "biblioteka" på bästa sätt krävs politikers stöd och uppdrag och allmänhetens förtroende, vilket kräver ett kontinuerligt prövande av verksamheten gentemot det omgivande samhället. Denna dialog är en del av det professionella utförandet, menar Rivano Eckerdal.
Rapporten är ett resultat av en forskningsstudie som Lunds universitet gjort med forskningsbidrag från Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.