Förstudier: Skånskt nätverk för konstpedagogik och Skånes roll i KOP – nätverket för konst- och publikfrågor

Ystads konstmuseum har på uppdrag av kulturnämnden och inom ramen för bildkonstens infrastruktur - konst- och kulturfrämjande verksamhet - genomfört två förstudier.

Omslag KOP – nätverket för konst och publikfrågorOmslag Skånskt nätverk för konstpedagogikSkånes roll i KOP - Nätverket för konst- och publikfrågor är en del av kulturnämndens insatser inom bildkonstens infrastruktur. Även det skånska nätverket "Regionalt konstpedagogiskt nätverk i Skåne" föreslås få samma tydliga koppling till utvecklingsarbetet inom området. Ystads konstmuseum har under 2012 på kulturnämndens uppdrag och inom ramen för bildkonstens infrastruktur - konst- och kulturfrämjande verksamhet - genomfört två förstudier och innehaft ett operativt uppdrag. Alla tre uppdragen har haft fokus på konstpedagogik och strategiskt publikarbete med utgångspunkt i befintliga nätverk på både nationell och regional nivå.

Uppdragen har resulterat i två förstudier, Skånskt nätverk för konstpedagogik och KOP – nätverket för konst och publikfrågor samt en operativ insats inom ramen för KOPs aktivitet i Köpenhamn 2012 med därtill hörande dokumentation.

Dokument

  • Skånskt nätverk för konstpedagogik

    ( .pdf, 2,4 mB)

    Ladda ner
  • KOP – nätverket för konst och publikfrågor

    ( .pdf, 315 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter