Förstudier avseende Resurscentrum för scenkonst i Skåne

Kulturnämnden beslutade under 2011 att avsätta medel till två förstudier i syfte att identifiera olika arrangörers och producenters behov av stöd, samverkan och roll inom ramen för ett resurscentrum.

Omslag Förstudier avseende Resurscentrum för scenkonst i SkåneFörstudierna genomfördes under 2011 och föredrogs för Region Skånes kulturnämnd 2012-04-18. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter