Förstudie. Ny tekniks betydelse för bildkonst och omvänt

Förstudien berör kulturnämndens utvecklingsarbete inom bildkonstens infrastruktur och inrymmer bakgrund, historik, nuläge, professionens behov, fångar centrala frågor inom området samt ger konkreta förslag på insatser som är viktiga i ett långsiktigt perspektiv.

Omslag Digitalisering/visualisering/ ny tekniks betydelse för bildkonst och omvänt bildkonstens betydelse för digitalisering/visualisering/ny teknik Förstudien är kopplad till kulturnämndens strategi och handlingsplan för digital kultur.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter