Förstudie om biblioteken och demokratiuppdraget

Brit Stakston har tagit fram en förstudie om hur biblioteken kan utveckla tillämpningen av sitt demokratiuppdrag utifrån nutidens behov i den digitala samhällsutvecklingen.

Förstudie Biblioteken som tankesmedjorFörstudien, Biblioteken som tankesmedjor?, är den första delen i ett projekt som består av flera delar. Projektet är initierat av de tre regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Jönköpings län samt Blekinge/Kronoberg tillsammans med Brit Stakston.

Förstudien belyser, problematiserar och diskuterar utmaningar och möjligheter för demokratiuppdrag utifrån nutidens behov. I förstudien intervjuas biblioteksföreträdare och andra som arbetar med folkbildnings- och demokratifrågor. Den ger också en nulägesanalys av demokratins utmaningar i stort och för biblioteksområdet och avslutas med förslag på vägar framåt.

De övriga delarna i paraplyprojektet Biblioteken som tankesmedjor innehåller kompetensutveckling, metodutveckling och pilotprojekt.  

Om Brit Stakston

Brit Stakston är mediestrateg och författare. Hon har bland annat skrivit kapitlet ”Från sagor till cyberpunk - bibliotekens roll, mediernas förändring och invånarnas behov” i omvärldsrapporten ”Den femte statsmakten” en av rapporterna som togs fram i samband med arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

Bakgrund

Paraplyprojektet "Biblioteken som tankesmedjor" består av flera delar. Utgångspunkten är hur biblioteken kan arbeta aktivt med demokratiarbete kopplat till den digitala samhällsutvecklingen. Att de kan utvecklas till att bli en ny form av tankesmedja – en plats för samtal där en mångfald av röster bjuds in och blir delaktiga på alla bibliotek i Sverige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.