Förstudie om behovet av en samordnande resursplattform för bild- och formkonsten

I vår undersökning av behovet av en samordnande resursplattform utgår vi från de olika resurser som redan existerar i den Skånska regionen. Dessa existerande resurser inom bild- och formområdet består bland annat av de konstnärligt inriktade kollektiva produktionsverkstäderna, konstnärsdrivna galleri- och ateljéföreningar samt andra sammanslutningar som är inriktade på produktion, visning, fortbildning eller annat för att främja det yrkesinriktade konstutövandet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!