Förstudie om behovet av en samordnande resursplattform för bild- och formkonsten

I vår undersökning av behovet av en samordnande resursplattform utgår vi från de olika resurser som redan existerar i den Skånska regionen. Dessa existerande resurser inom bild- och formområdet består bland annat av de konstnärligt inriktade kollektiva produktionsverkstäderna, konstnärsdrivna galleri- och ateljéföreningar samt andra sammanslutningar som är inriktade på produktion, visning, fortbildning eller annat för att främja det yrkesinriktade konstutövandet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter