Förstudie om behovet av en samordnande resursplattform för bild- och formkonsten

I vår undersökning av behovet av en samordnande resursplattform utgår vi från de olika resurser som redan existerar i den Skånska regionen. Dessa existerande resurser inom bild- och formområdet består bland annat av de konstnärligt inriktade kollektiva produktionsverkstäderna, konstnärsdrivna galleri- och ateljéföreningar samt andra sammanslutningar som är inriktade på produktion, visning, fortbildning eller annat för att främja det yrkesinriktade konstutövandet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.