Förstudie konstens vecka barn och unga

framsida förstudie konstveckaModerna Museet Malmö genomförde under 2012, med bidrag från kulturnämnden, en förstudie för att ge förslag på hur professionellt konstliv, konstinstitutioner och kommuner gemensamt kan utveckla en återkommande aktivitet i syfte att stärka mötet mellan bildkonst och barn och unga.

I förstudien föreslår Moderna Museet Malmö att en återkommande bildkonstfestival - en biennal - utvecklas i samverkan mellan institutioner, kommuner, organisationer, enskilda konstnärer och andra professioner inom området genom både privata och offentliga aktörer och finansiärer. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter