Förstudie konstens vecka barn och unga

framsida förstudie konstveckaModerna Museet Malmö genomförde under 2012, med bidrag från kulturnämnden, en förstudie för att ge förslag på hur professionellt konstliv, konstinstitutioner och kommuner gemensamt kan utveckla en återkommande aktivitet i syfte att stärka mötet mellan bildkonst och barn och unga.

I förstudien föreslår Moderna Museet Malmö att en återkommande bildkonstfestival - en biennal - utvecklas i samverkan mellan institutioner, kommuner, organisationer, enskilda konstnärer och andra professioner inom området genom både privata och offentliga aktörer och finansiärer. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!