Förstudie film och rörlig bild

Skånes kompetenser, möjligheter och drivkrafter inom området film och rörlig bild – ett humankapitalperspektiv.

Omslag Förstudie film och rörlig bildSociologiska institutionen, Lunds universitet, har i samarbete med Kultur Skåne, genomfört en förstudie för att undersöka behovet av en regional strategi för film och rörlig bild. 

Förstudierna inrymmer förslag till utvecklingslinjer och satsningar utifrån följande frågeställningar:

  • Vem driver den filmpolitiska utvecklingen i Skåne?
  • Vilken är Region Skånes roll i förhållande till övriga intressenter på nationell och på regional nivå?
  • Vilka befintliga relationer finns och vilka behövs ytterligare?
  • Vad är Region Skånes roll och var blir utväxlingen av de regionala medlen störst?
  • Kan befintliga resurser förstärkas ytterligare genom samspel och synergier?
  • Är filmbranschen i Skåne fragmentiserad eller centraliserad/ koncentrerad?
  • Kan filmbranschen i Skåne samlas med ett tydligt fokus på innehållsproduktion oavsett media, med berättelsen i fokus?
  • Vad skulle krävas, och av vem, för att skapa en mer dynamisk och värdeskapande filmmiljö i Skåne?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!