Förstudie film och rörlig bild

Skånes kompetenser, möjligheter och drivkrafter inom området film och rörlig bild – ett humankapitalperspektiv.

Omslag Förstudie film och rörlig bildSociologiska institutionen, Lunds universitet, har i samarbete med Kultur Skåne, genomfört en förstudie för att undersöka behovet av en regional strategi för film och rörlig bild. 

Förstudierna inrymmer förslag till utvecklingslinjer och satsningar utifrån följande frågeställningar:

  • Vem driver den filmpolitiska utvecklingen i Skåne?
  • Vilken är Region Skånes roll i förhållande till övriga intressenter på nationell och på regional nivå?
  • Vilka befintliga relationer finns och vilka behövs ytterligare?
  • Vad är Region Skånes roll och var blir utväxlingen av de regionala medlen störst?
  • Kan befintliga resurser förstärkas ytterligare genom samspel och synergier?
  • Är filmbranschen i Skåne fragmentiserad eller centraliserad/ koncentrerad?
  • Kan filmbranschen i Skåne samlas med ett tydligt fokus på innehållsproduktion oavsett media, med berättelsen i fokus?
  • Vad skulle krävas, och av vem, för att skapa en mer dynamisk och värdeskapande filmmiljö i Skåne?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.