Förstudie film och rörlig bild

Skånes kompetenser, möjligheter och drivkrafter inom området film och rörlig bild – ett humankapitalperspektiv.

Omslag Förstudie film och rörlig bildSociologiska institutionen, Lunds universitet, har i samarbete med Kultur Skåne, genomfört en förstudie för att undersöka behovet av en regional strategi för film och rörlig bild. 

Förstudierna inrymmer förslag till utvecklingslinjer och satsningar utifrån följande frågeställningar:

  • Vem driver den filmpolitiska utvecklingen i Skåne?
  • Vilken är Region Skånes roll i förhållande till övriga intressenter på nationell och på regional nivå?
  • Vilka befintliga relationer finns och vilka behövs ytterligare?
  • Vad är Region Skånes roll och var blir utväxlingen av de regionala medlen störst?
  • Kan befintliga resurser förstärkas ytterligare genom samspel och synergier?
  • Är filmbranschen i Skåne fragmentiserad eller centraliserad/ koncentrerad?
  • Kan filmbranschen i Skåne samlas med ett tydligt fokus på innehållsproduktion oavsett media, med berättelsen i fokus?
  • Vad skulle krävas, och av vem, för att skapa en mer dynamisk och värdeskapande filmmiljö i Skåne?

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter