Folkhögskolan - en del av Skånes kompetensförsörjning

– om insatser för att omfördela maktresurser och underlätta ungas etablering

Omslag folhögskolerapportenRapporten har som syfte att belysa folkhögskoleutbildningarnas möjligheter att medverka till ungas etablering på arbetsmarknaden. En central slutsats är att folkhögskolorna har potential att spela en framträdande roll i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet i Skåne och därmed utgöra en aktiv part i uppbyggnaden av de regionala kompetensplattformarna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter