Folkhögskolan - en del av Skånes kompetensförsörjning

– om insatser för att omfördela maktresurser och underlätta ungas etablering

Omslag folhögskolerapportenRapporten har som syfte att belysa folkhögskoleutbildningarnas möjligheter att medverka till ungas etablering på arbetsmarknaden. En central slutsats är att folkhögskolorna har potential att spela en framträdande roll i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet i Skåne och därmed utgöra en aktiv part i uppbyggnaden av de regionala kompetensplattformarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.