Folkhälsorapport Skåne Själland

Rapporten redovisar resultat från folkhälsoenkäter genomförda i Skåne respektive Själland år 2000 samt år 2012/2013.

Några resultat från rapporten:

  • Skillnaden i medellivslängd har minskat
  • Skåningarna röker mindre tobak och hasch men väger mer än invånarna på Själland
  • Sömnbristen har ökat på båda sidor sundet
  • De sociala skillnaderna har ökat på båda sidor sundet när det gäller självskattad hälsa, sömnbrist, övervikt och fetma, stillasittande fritid och ekonomisk stress.

Rapporten visar på vikten av att vi regelbundet gör jämförbara folkhälsoenkäter på båda sidor sundet så vi kan följa utvecklingen av både det som är positivt och det som är negativt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter