Folkhälsorapport Skåne 2013

Folkhälsoenkät Skåne 2012 besvarades av drygt 28 000 skåningar, som därigenom medverkade till att ta fram ett omfattande underlag för hälsoläget i Skåne.

Omslag Folkhälsorapport Skåne 2013Rapporten är ett led i den fortlöpande rapporteringen om hur hälsa, hälsorisker och hälsorelevanta levnadsförhållanden fördelar sig i olika delar av den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Statistik från rapporten finns sedan 2015 också tillgänglig på en öppen QlickView-sida.

Dokument

 • Folkhälsorapport Skåne 2013

  ( .pdf, 7 mB)

  Ladda ner
 • Enkät 18-64 år

  ( .pdf, 1,1 mB)

  Ladda ner
 • Enkät, 65 -80 år

  ( .pdf, 1,1 mB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!