Folkhälsorapport Skåne 2013

Folkhälsoenkät Skåne 2012 besvarades av drygt 28 000 skåningar, som därigenom medverkade till att ta fram ett omfattande underlag för hälsoläget i Skåne.

Omslag Folkhälsorapport Skåne 2013Rapporten är ett led i den fortlöpande rapporteringen om hur hälsa, hälsorisker och hälsorelevanta levnadsförhållanden fördelar sig i olika delar av den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Statistik från rapporten finns sedan 2015 också tillgänglig på en öppen QlickView-sida.

Dokument

 • Folkhälsorapport Skåne 2013

  ( .pdf, 7 mB)

  Ladda ner
 • Enkät 18-64 år

  ( .pdf, 1,1 mB)

  Ladda ner
 • Enkät, 65 -80 år

  ( .pdf, 1,1 mB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter