Presentation 2021-10-26 av Folkhälsoenkäten barn och unga i Skåne 2021

Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne 2021

Under januari-februari 2021 genomfördes den tredje folkhälsoenkäten för barn och unga i Skåne.

Enkäten skickades ut till samtliga skolor i Skåne och vände sig till elever i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2.

Totalt deltog drygt 26 000 elever. Resultaten presenteras i rapporten Folkhälsorapport Barn och ungar i Skåne 2021. De data som samlas in ger en unik möjlighet att kartlägga elevernas levnadsvanor och hälsa idag och över tid. Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen. Resultatet i rapporten utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne.

Folkhälsorapporten - ett viktigt verktyg för kommunerna

Resultaten från folkhälsoenkäten är även ett viktigt underlag i de skånska kommunernas folkhälsoarbete. De mindre kommunerna vill ofta jämföra sin kommun mot Skånesnittet eller mot en likvärdig kommun i Skåne.

Resultaten på kommunal nivå från 2021 års enkät samt från tidigare genomförda folkhälsoundersökningar finns tillgängliga i verktyget för folkhälsostatistik i Skåne.

Dokument

 • Folkhälsorapport Barn och Unga 2021

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Verktyget QlikView för folkhälsostatistik i Skåne

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Utformning enkät årskurs 6

  ( .pdf, 373 kB)

  Ladda ner
 • Utformning enkät årskurs 9 samt gymnasiet årskurs 2

  ( .pdf, 401 kB)

  Ladda ner
 • Teknisk rapport för folkhälsoenkät barn och unga 2021

  ( .pdf, 3,1 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.