Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016

I februari 2016 genomfördes Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla Skånes 33 kommuner.

Totalt svarade nära 27 400 skånska elever. Detta är en uppföljning av motsvarande undersökning som genomfördes år 2012.

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och sociala faktorer bland barn och unga i Skåne idag samt att följa utvecklingen över tid. Resultatet i rapporten utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne.

Dokument

 • Folkhälsorapport

  ( .pdf, 2 MB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 6

  ( .pdf, 204 kB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 9

  ( .pdf, 227 kB)

  Ladda ner
 • Enkät gymnasiet, årskurs 2

  ( .pdf, 227 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter