Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016

I februari 2016 genomfördes Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla Skånes kommuner. Rapporten fick två nya delrapporter 2018.

Totalt svarade nära 27 400 skånska elever. Detta är en uppföljning av motsvarande undersökning som genomfördes år 2012.

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och sociala faktorer bland barn och unga i Skåne idag samt att följa utvecklingen över tid. Resultatet i rapporten utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne.

Komplement till rapporten, från 2018:

Rapporterna "Hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning" och "Ungas hälsa utifrån könsidentitet".

Dokument

 • Folkhälsorapport

  ( .pdf, 2 MB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 6

  ( .pdf, 204 kB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 9

  ( .pdf, 227 kB)

  Ladda ner
 • Enkät gymnasiet, årskurs 2

  ( .pdf, 227 kB)

  Ladda ner
 • Ungas hälsa utifrån könsidentitet (2018)

  ( .pdf, 667 kB)

  Ladda ner
 • Hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning (2018)

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter