Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Våren 2012 genomfördes folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne bland skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla de 33 skånska kommunerna. Totalt svarade nära 30 000 skånska elever.

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 - omslagDenna rapport är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag samt hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige. Dessa data utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne samt för att kunna följa utvecklingen över tid.

 

Dokument

 • Folkhälsorapport

  ( .pdf, 5,9 mB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 6

  ( .pdf, 129 kB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 9

  ( .pdf, 149 kB)

  Ladda ner
 • Enkät gymnasiet årskurs 2

  ( .pdf, 151 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter