Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Våren 2012 genomfördes folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne bland skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla de 33 skånska kommunerna. Totalt svarade nära 30 000 skånska elever.

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 - omslagDenna rapport är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag samt hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige. Dessa data utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne samt för att kunna följa utvecklingen över tid.

 

Dokument

 • Folkhälsorapport

  ( .pdf, 5,9 mB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 6

  ( .pdf, 129 kB)

  Ladda ner
 • Enkät årskurs 9

  ( .pdf, 149 kB)

  Ladda ner
 • Enkät gymnasiet årskurs 2

  ( .pdf, 151 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!