Folkbildning, kultur och politik Region Skåne, studieförbunden och den nya modellen för bidragsgivning

Kristina Lundblad, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet har gjort en uppföljning av den nya modell för bidragsgivning till studieförbundens regionala verksamhet som beslutades 2009.

Rapport: Folkbildning, kultur och politik Region Skåne, studieförbunden och den nya modellen för bidragsgivning Syftet med rapporten är att ringa in de frågor och den problematik som framstår som mest central för relationen mellan studieförbunden och Region Skåne. Rapporten ska även uppmärksamma sådana saker som studieförbunden upplever som positiva respektive problematiska och visa avvikande uppfattningar i viktiga frågor den finns mellan studieförbunden. Rapporten ska även ta fram ett par konkreta förslag på hur samarbetet mellan studieförbunden och Region Skåne kan utvecklas.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter