Folkbildning i takt med tiden? – En studie av unga och unga vuxnas förhållningssätt till folkbildning

Målet med undersökningen var att synliggöra möjligheter/hinder mellan ungdomar och studieförbundens verksamheter.

Folkbildning i takt med tiden? En studie av unga och unga vuxnas förhållningssätt till folkbildningEtt annat mål var att skapa underlag för en fortsatt diskussion och förändringsarbete kring frågorna inom de tio studieförbunden i Skåne.

Rapporten är skriven av Robin Ekelund, Malmö Högskola på uppdrag av Region Skånes kulturnämnd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter