Flyttstudie Skåne 2015

Skåne har sedan 1980-talet haft en högre befolkningstillväxt än riket som helhet.

Omslag till Flyttstudie Skåne 2015I studien görs försök till att knyta ihop det omfattande resultatet med övergripande teorier på området. Ett försök görs också att se hur flyttarna över kommungränserna inom regionen kan skapa lokala bostadsmarknadsområden.

Det regionala flyttöverskottet spelar inte bara roll för den regionala inkomstbasen utan också för omförflyttning av utbildnings- och arbetskompetenser. En god arbetskrafts- och kompetensförsörjning har under senare tid lyfts fram som en av de viktigaste delarna för en långsiktig tillväxt och välfärd. De olika flyttgruppernas bakgrund samt flyttriktning ställer således krav på arbetsmarknaden, infrastruktur-planeringen, kollektivtrafiken och många andra områden som rör det regionala utvecklingsarbetet och regionens attraktivitet.

Läs också vår Skåneanalys som är kopplad till Flyttstudie Skåne 2015. I den finns bland annat uppdaterad data för år 2014

Dokument

  • Flyttstudie Skåne 2015

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner
  • Skåneanalysen Flyttstudie Skåne 2015

    ( .pdf, 720 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.