Flyttstudie Skåne 2015

Skåne har sedan 1980-talet haft en högre befolkningstillväxt än riket som helhet. På vilket sätt påverkar strömmen av människor regionen? Vad består den av, varifrån kommer den och går den att förutspå och kanske påverka?

Omslag till Flyttstudie Skåne 2015I studien görs försök till att knyta ihop det omfattande resultatet med övergripande teorier på området. Ett försök görs också att se hur flyttarna över kommungränserna inom regionen kan skapa lokala bostadsmarknadsområden.

Det regionala flyttöverskottet spelar inte bara roll för den regionala inkomstbasen utan också för omförflyttning av utbildnings- och arbetskompetenser. En god arbetskrafts- och kompetensförsörjning har under senare tid lyfts fram som en av de viktigaste delarna för en långsiktig tillväxt och välfärd. De olika flyttgruppernas bakgrund samt flyttriktning ställer således krav på arbetsmarknaden, infrastruktur-planeringen, kollektivtrafiken och många andra områden som rör det regionala utvecklingsarbetet och regionens attraktivitet.

Läs också vår Skåneanalys som är kopplad till Flyttstudie Skåne 2015. I den finns bland annat uppdaterad data för år 2014

Dokument

  • Flyttstudie Skåne 2015

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner
  • Skåneanalysen Flyttstudie Skåne 2015

    ( .pdf, 720 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter