Flyttkedjor

En litteraturöversikt över befintlig forskning om flyttkedjor för bostäder.

På uppdrag av Göteborgsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting har forskare vid Malmö universitet tagit fram denna rapport som utgör ett fristående underlag.

Syftet är att öka kunskapen och bidra till att utveckla de insatser som rör rörlighet i bostadsbeståndet. Studien fungerar som underlag i respektive organisationsarbete med regional utveckling och bostadsfrågor, och utgör en källa till kunskap om bostadsmarknadens funktion och effekten av nyproduktion.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.