Flyttkedjor

En litteraturöversikt över befintlig forskning om flyttkedjor för bostäder.

På uppdrag av Göteborgsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting har forskare vid Malmö universitet tagit fram denna rapport som utgör ett fristående underlag.

Syftet är att öka kunskapen och bidra till att utveckla de insatser som rör rörlighet i bostadsbeståndet. Studien fungerar som underlag i respektive organisationsarbete med regional utveckling och bostadsfrågor, och utgör en källa till kunskap om bostadsmarknadens funktion och effekten av nyproduktion.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!