Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden i Skåne

Denna rapport studerar rörligheten på den skånska bostadsmarknaden som uppstår vid nyproduktion av bostäder.

När ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad frigörs äldre bostäder, ofta i flera led, vilket skapar en så kallad flyttkedja. Studien fokuserar på rörligheten och sammansättningen av hushåll som ingår i de flyttkedjor som olika typer av nya bostäder ger upphov till. Genom att studera ett stort antal bostäder med varierande egenskaper, spåra flyttkedjorna inom hela den lokala arbetsmarknadsregionen, samt använda inkomstuppgifter på hushållsnivå, kan studien komplettera och nyansera tidigare slutsatser från studier av rörlighetseffekter till följd av nyproduktion.

Resultaten av studien visar bland annat att nyproduktion av stora, centrala bostäder skapar större rörlighet och därigenom bättre möjligheter för hushåll att flytta till en mer passande bostad i den efterföljande flyttkedjan. Den visar även att nyproduktion av bostäder, oavsett upplåtelseform, skapar möjlighet för hushåll med relativt låga inkomster att flytta in i bostäder som frigörs i flyttkedjans senare led.

Dokument

  • Flyttkedjor och rörlighet på bostadsmarknaden i Skåne.pdf

    ( .pdf, 1,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.