Rapport – Flerkärnighet i Skåne

Hur yttrar sig den skånska flerkärnigheten? Vilka är Skånes styrkor och svagheter och vilka regionala effekter kan kopplas till flerkärnigheten?

Detta är några av de frågor som belyses i Strukturbild för Skånes rapport om flerkärnighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.