Rapport – Flerkärnighet i Skåne

Hur yttrar sig den skånska flerkärnigheten? Vilka är Skånes styrkor och svagheter och vilka regionala effekter kan kopplas till flerkärnigheten?

Detta är några av de frågor som belyses i Strukturbild för Skånes rapport om flerkärnighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!