Rapport – Flerkärnighet i Skåne

Hur yttrar sig den skånska flerkärnigheten? Vilka är Skånes styrkor och svagheter och vilka regionala effekter kan kopplas till flerkärnigheten?

Detta är några av de frågor som belyses i Strukturbild för Skånes rapport om flerkärnighet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter