Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

Bokprat är en av våra vanligaste läsfrämjande aktiviteter för barn på bibliotek och skolor. På vilka sätt kan bokprat främja läsning och hur kan arbetet med bokprat utvecklas och fördjupas?

Omslagsbild på rapporten "Fakirerna och vi - en studie om bokprat som läsfrämjande insats". Foto: Erik Leo/Malmö stadsbibliotekBokprat fyller en viktig funktion när det gäller att skapa nyfikenhet och intresse för böcker och når många barn i olika åldrar. Den här rapporten undersöker på vilka sätt bokprat främjar läsning och hur det arbetet kan utvecklas och fördjupas. Vi får veta mer om hur man kan arbeta språkutvecklande med bokprat och får tips om hur man kan tänka för att öka bredden av texter och språk som man synliggör genom bokpratet.

Rapporten bygger på en studie av bokprat på folk- och skolbibliotek genomförd av Catarina Schmidt, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Kultur Skåne/Region Skåne och blev möjligt tack vare bidrag från Kulturrådet.

Rapporten visar på den sociala gemenskap kring böcker och läsning som barn behöver få ingå i. När barn delar sina tankar med andra kring innehållet i en berättelse eller faktatext och gradvis förstår alltmer, motiveras de också att läsa.

Den här rapporten kan också användas som ett studiematerial för lärare och bibliotekarier inom grundskola och folkbibliotek i syfte att utveckla och fördjupa samarbete kring läsfrämjande arbete bland barn.

Tryckt rapport

Vår tryckta upplaga är slut och vi hänvisar istället till den digitala utgåvan som går att ladda ner nedan. Vid eventuellt nytryck kommer vi att distribuera enstaka exemplar till skolor eller bibliotek.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.