Ett Grönare Skåne – Hur fysisk planering kan möta Skånes miljöutmaningar

Fysisk planering har en viktig roll för att möta ett flertal av de skånska miljöutmaningarna. Ett Grönare Skåne lyfter exempel som visar att en medveten och nytänkande planering gör skillnad.

Ett grönare SkåneEtt Grönare Skåne visar att fysisk planering inte minst har stor betydelse när det gäller transporternas miljöpåverkan och arbetet med en hållbar mark- och vattenanvändning.

Projektet tar också upp exempel som visar på hur bland annat förtätning, med rätt planering och utformning, kan medföra tillskott av grönstruktur och hur samarbete mellan olika kommuner och aktörer är en nyckelfaktor.

Den tar utgångspunkt i strategier för Det flerkärniga Skåne - gemensamma strategier för hur Skåne ska växa med utgångspunkt i den fysiska planeringen – och Skånska åtgärder för miljömålen. Det sistnämnda är ett åtgärdsprogram framtaget av Länsstyrelsen Skåne där fem skånska miljöutmaningar har identifierats utifrån de 16 nationella miljökvalitetsmålen. 

En omfattande genomgång och analys har gjorts av de båda dokumentens åtgärder, ställningstaganden och intentioner för att göra en bedömning av samspel och beröringspunkter.

Dokument

  • Ladda ner rapporten Ett grönare Skåne i pdf

    ( .pdf, 5,4 MB)

    Ladda ner

Film Ett grönare Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!