En studie om Clownronden och dementa personer i äldreomsorgen

Denna forskningsstudie har tillkommit i ett samarbete mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Studiens genomförande möjliggjordes även genom ett stöd från Statens Kulturråd.

En studie om Clownronden och dementa personer i äldreomsorgenStudien fokuserar på det sociala samspelet mellan clownerna och de boende på två demensboenden i Skåne. En större kunskap om och förståelse för clownernas sätt att arbeta och interagera med demensdrabbade personer på äldreboenden, kan ge vårdpersonal inspiration och verktyg som de själva kan använda i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Projektet och studien kan öka intresset för samarbete med Clownronden, och kanske även med andra kulturaktörer, i äldreomsorgen i framtiden. När kultur och äldreomsorg möts ges ofta förutsättningar för alla att tänka i nya banor. Detta projekt har inte varit ett undantag. Det är ett mycket bra exempel på ett tvärsektoriellt samarbete som alla har vunnit på – kulturaktörerna, vårdpersonalen och de äldre på vårdboendena.

Studien har utförts av en forskargrupp vid Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap, under ledning av fil. dr Margareta Rämgård. De övriga forskarna i projektet har varit dr. med. vet Elisabeth Mangrio samt dr. med. vet Elisabeth Carlson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!