En inventering av konstområdet litteratur i Skåne

Inventeringen var ett första steg för att samla och öka kunskap om området litteratur och togs fram 2015. Den beskriver villkoren och infrastrukturen för området litteratur och hur den ser ut i Skåne.

Omslag till kartläggningen "En inventering av konstområdet litteratur"Litteratur som konstform är relativt ny inom Region Skånes ansvarsområde och tillfördes i samband med att kultursamverkansmodellen infördes år 2010. Många regioner och landsting har i sina kulturplaner inordnat litteraturen inom biblioteksområdet och kopplat samman litteratur med demokratiska aspekter av läskunnighet och språklig förmåga.

Genom att lyfta litteraturen som en egen konstform och fokusera på författares villkor, litterär verksamhet i Skåne och stödformer inom litteraturområdet, har Region Skåne angett en inriktning för områdets utveckling på längre sikt.

Kulturförvaltningen har under 2016 låtit ta fram förstudien "Litteratur och serier i Skåne – Vitalisering, samverkan, mångfald" som är en kompletterande fördjupning av inventeringen. Inventeringen och studien kan med fördel läsas parallellt. Tillsammans bidrar de till att öka kunskapen om området litteratur och serier i Skåne och arbetet med att förbättra villkoren för författare, stödja utvecklingen av litterära scener och litterära arrangörer och verka för en mångfald inom det litterära området.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.