En bostadsmarknad för alla? - Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

Rapporten, som är framtagen av Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd visar på särskilda utmaningar för bostadsmarknaden i Skåne. I rapporten presenteras också ett antal förslag på lösningar.

I rapporten konstaterar Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd att Skåne tillhör en av Europas mest expansiva regioner och att befolkningen växer varje år. Trots det hör sysselsättningsgrad och skattekraft till landets lägsta. 

Till rapportens viktigaste slutsatser hör att regional samverkan i planeringen av infrastruktur och bostäder är en nyckel till framgång. Det flerkärniga och ortsstrukturtäta Skåne behöver bindas ihop till en sammanhängande och funktionell region, konstateras det i rapporten. Tillgång till bostäder för alla grupper i samhället är en viktig framgångsfaktor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!