En bostadsmarknad för alla? - Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

Rapporten, som är framtagen av Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd visar på särskilda utmaningar för bostadsmarknaden i Skåne. I rapporten presenteras också ett antal förslag på lösningar.

I rapporten konstaterar Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd att Skåne tillhör en av Europas mest expansiva regioner och att befolkningen växer varje år. Trots det hör sysselsättningsgrad och skattekraft till landets lägsta. 

Till rapportens viktigaste slutsatser hör att regional samverkan i planeringen av infrastruktur och bostäder är en nyckel till framgång. Det flerkärniga och ortsstrukturtäta Skåne behöver bindas ihop till en sammanhängande och funktionell region, konstateras det i rapporten. Tillgång till bostäder för alla grupper i samhället är en viktig framgångsfaktor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.