Scenario för det skånska elsystemet -Elanvändning och effektbehov

Skåne har högre elpriser än andra delar av Sverige. 2018 kom larm om kapacitetsbrist i elnäten. Begränsningarna har lett till att skånska företag och kommuner inte har fått den effekt de behöver.

Elanvändningen kommer att öka kraftigt de kommande åren, särskilt i städer och tätorter. Elektrifieringen av transportsektorn som påbörjats kommer att accelerera och elbehovet förväntas öka även i många andra sektorer, inte minst inom tillverkningsindustrin. Utvecklingen är önskvärd för att reducera utsläpp av växthusgaser, men leder även till att fler använder mer el samtidigt. Effektbehovet, elanvändningen per tidsenhet, ökar.

Sammantaget visar rapporten Scenario för det skånska elsystemet att kapacitetsbristen i stamnäten i Skåne kan hanteras. Slutsatsen gäller under förutsättning att pågående och planerade åtgärder genomförs utan förseningar. Samtidigt uppstår andra utmaningar till följd av den pågående elektrifieringen, framförallt med att upprätthålla balansen mellan produktion och användning.

I rapporten presenteras Skånes elanvändning och effektbehov idag, 2030 och 2040. I bilagan Elfakta om kommunerna presenteras dessutom elanvändning och effektbehov på kommun- och lokalnätsnivå.

Dokument

  • Elanvändning och effektbehov

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner
  • Elanvändning och effektbehov - Bilaga: Elfakta om kommunerna

    ( .pdf, 3,6 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!