Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

Rapporten är en sammanställning av befintlig kunskap om några av de viktigaste ekosystemtjänsterna i lantbruket, med fokus på Skåne.

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapetBegreppet ekosystemtjänster används för att beskriva hur människors välfärd och välbefinnande är beroende av hur ekosystemen fungerar. Det kan bland annat handla om mat, cirkulation av näringsämnen och pollinering av blommor.

Rapporten ger en kort bakgrund till begreppet ekosystemtjänster, och beskriver bland annat hur jordbrukslandskapet har förändrats och hur förändringen har påverkat ekosystemtjänster. 

Kunskap om ekosystemtjänster kan användas när vi fattar långsiktiga beslut om hur landskap och jordbruksmark ska förvaltas, vare sig vi är enskilda lantbrukare, lantbruksföretag, eller arbetar på myndigheter. Rapporten föreslår i slutet några konkreta åtgärder som skulle kunna stärka produktionen av ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter