Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

Rapporten är en sammanställning av befintlig kunskap om några av de viktigaste ekosystemtjänsterna i lantbruket, med fokus på Skåne.

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapetBegreppet ekosystemtjänster används för att beskriva hur människors välfärd och välbefinnande är beroende av hur ekosystemen fungerar. Det kan bland annat handla om mat, cirkulation av näringsämnen och pollinering av blommor.

Rapporten ger en kort bakgrund till begreppet ekosystemtjänster, och beskriver bland annat hur jordbrukslandskapet har förändrats och hur förändringen har påverkat ekosystemtjänster. 

Kunskap om ekosystemtjänster kan användas när vi fattar långsiktiga beslut om hur landskap och jordbruksmark ska förvaltas, vare sig vi är enskilda lantbrukare, lantbruksföretag, eller arbetar på myndigheter. Rapporten föreslår i slutet några konkreta åtgärder som skulle kunna stärka produktionen av ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.