Samlade analyser - ekonomiska konsekvenser av Covid-19

Coronaviruset Covid-19 har en snabb spridning i samhället och de åtgärder som sätts in för att stävja smittspridningen får ekonomin att tvärbromsa.

Spridningen av covid-19 runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt. Nu är det inte längre en fråga om vi rör oss in i en lågkonjunktur, utan hur djup och långvarig den blir.

Region Skåne följer utvecklingen noggrant och tar regelbundet ta fram nya ekonomiska analyser och underlag.

Dokument

 • 2021-02-28 Svag nedgång av arbetslösheten

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner
 • 2021-01-20 Arbetslösheten ökar något under pandemins andra våg

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner
 • 2020-12-14 Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner
 • 2020-11-17 Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner
 • 2020-11-17 Skåneanalysen LIVE presentation

  ( .pdf, 735 kB)

  Ladda ner
 • 2020-10-28 Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • 2020-08-26 Hur många kan potentiellt jobba på distans?

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • 2020-08-17 Antalet konkurser kvar på låg nivå

  ( .pdf, 357 kB)

  Ladda ner
 • 2020-08-12 Rörlighetsförändringar i Europa under coronapandemin

  ( .pdf, 285 kB)

  Ladda ner
 • 2020-08-10 Få konkurser under sommaren

  ( .pdf, 450 kB)

  Ladda ner
 • 2020-07-17 Coronakrisens inverkan på transportsektorn i Skåne

  ( .pdf, 555 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-23 Fortsatt ökning av arbetslösheten under vecka 25

  ( .pdf, 344 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-17 Antalet konkurser sjönk vecka 23

  ( .pdf, 359 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-17 Kraftig ökning av arbetslösheten under vecka 24

  ( .pdf, 435 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-09 Kraftig ökning av antalet arbetslösa vecka 23

  ( .pdf, 337 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-05 Svag nedgång i antalet konkurser vecka 21

  ( .pdf, 341 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-05 Stabil ökning av arbetslösheten även vecka 22

  ( .pdf, 287 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-26 Svag nedgång i antalet konkurser

  ( .pdf, 338 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-26 Fortsatt ökning av arbetslösa

  ( .pdf, 283 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-19 Antalet arbetslösa fortsatte stiga även vecka 20

  ( .pdf, 275 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-18 Rörlighetsförändringar Öresundsregionen

  ( .pdf, 158 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-15 - Analysunderlag till ESF-projekt

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • 2020-05-12 Antalet konkurser avtar.pdf

  ( .pdf, 408 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-12 Kraftig ökning av arbetslösheten i april.pdf

  ( .pdf, 880 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-27 Färre konkurser i Skåne vecka 16 men ökning nationellt

  ( .pdf, 489 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-27 Antalet arbetslösa fortsatte stiga under vecka 17

  ( .pdf, 276 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-21 - Antalet inledda konkurser ökade något vecka 15

  ( .pdf, 461 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-17 - Livsmedelsproduktion i coronatider

  ( .pdf, 536 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-21 - Fortsatt försämring av arbetsmarknaden under vecka 16

  ( .pdf, 267 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-17 - Kraftig ökning av arbetslöshet i mars

  ( .pdf, 967 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-16 - Antalet inledda konkurser minskade vecka 14

  ( .pdf, 458 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-15 - Arbetsmarknaden fortsätter utvecklas negativt

  ( .pdf, 282 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-07 - Fortsatt snabb försämring på arbetsmarknaden.pdf

  ( .pdf, 428 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-06 - Hotell och restaurangbranschen.pdf

  ( .pdf, 270 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-03_konkurser i coronakrisens spår.pdf

  ( .pdf, 431 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-02 - När Danmark stänger gränserna.pdf

  ( .pdf, 765 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-31 - Fritt fall på arbetsmarknaden

  ( .pdf, 120 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-31 - Politiska åtgärder för att mildra ekonomiska konsekvenser

  ( .pdf, 148 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-24 - Covid-19-krisens effekter på näringslivet i Skåne – utsatta branscher och företag.

  ( .pdf, 185 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-20 - Ekonomiska effekter av Covid-19.

  ( .pdf, 254 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.