Samlade analyser - ekonomiska konsekvenser av Covid-19

Coronaviruset Covid-19 har en snabb spridning i samhället och de åtgärder som sätts in för att stävja smittspridningen får ekonomin att tvärbromsa.

De senaste veckornas kraftiga spridning av covid-19 runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt. Nu är det inte längre en fråga om vi rör oss in i en lågkonjunktur, utan hur djup och långvarig den blir.

Region Skåne följer utvecklingen noggrant och kommer regelbundet ta fram nya ekonomiska analyser och underlag.

 

Dokument

 • 2020-04-02 - När Danmark stänger gränserna.pdf

  ( .pdf, 765 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-31 - Fritt fall på arbetsmarknaden

  ( .pdf, 120 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-31 - Politiska åtgärder för att mildra ekonomiska konsekvenser

  ( .pdf, 148 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-24 - Covid-19-krisens effekter på näringslivet i Skåne – utsatta branscher och företag.

  ( .pdf, 185 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-20 - Ekonomiska effekter av Covid-19.

  ( .pdf, 254 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter