Samlade analyser - ekonomiska konsekvenser av Covid-19

Coronaviruset Covid-19 har en snabb spridning i samhället och de åtgärder som sätts in för att stävja smittspridningen får ekonomin att tvärbromsa.

Spridningen av covid-19 runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt. Nu är det inte längre en fråga om vi rör oss in i en lågkonjunktur, utan hur djup och långvarig den blir.

Region Skåne följer utvecklingen noggrant och tar regelbundet ta fram nya ekonomiska analyser och underlag.

Länk till interaktiv publikation om varselstatistik

Dokument

 • 2021-02-28 Svag nedgång av arbetslösheten

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner
 • 2021-01-20 Arbetslösheten ökar något under pandemins andra våg

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner
 • 2020-12-14 Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner
 • 2020-11-17 Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner
 • 2020-11-17 Skåneanalysen LIVE presentation

  ( .pdf, 735 kB)

  Ladda ner
 • 2020-10-28 Konjunktur och arbetsmarknad i Skåne

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • 2020-08-26 Hur många kan potentiellt jobba på distans?

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • 2020-08-17 Antalet konkurser kvar på låg nivå

  ( .pdf, 357 kB)

  Ladda ner
 • 2020-08-12 Rörlighetsförändringar i Europa under coronapandemin

  ( .pdf, 285 kB)

  Ladda ner
 • 2020-08-10 Få konkurser under sommaren

  ( .pdf, 450 kB)

  Ladda ner
 • 2020-07-17 Coronakrisens inverkan på transportsektorn i Skåne

  ( .pdf, 555 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-23 Fortsatt ökning av arbetslösheten under vecka 25

  ( .pdf, 344 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-17 Antalet konkurser sjönk vecka 23

  ( .pdf, 359 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-17 Kraftig ökning av arbetslösheten under vecka 24

  ( .pdf, 435 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-09 Kraftig ökning av antalet arbetslösa vecka 23

  ( .pdf, 337 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-05 Svag nedgång i antalet konkurser vecka 21

  ( .pdf, 341 kB)

  Ladda ner
 • 2020-06-05 Stabil ökning av arbetslösheten även vecka 22

  ( .pdf, 287 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-26 Svag nedgång i antalet konkurser

  ( .pdf, 338 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-26 Fortsatt ökning av arbetslösa

  ( .pdf, 283 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-19 Antalet arbetslösa fortsatte stiga även vecka 20

  ( .pdf, 275 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-18 Rörlighetsförändringar Öresundsregionen

  ( .pdf, 158 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-15 - Analysunderlag till ESF-projekt

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • 2020-05-12 Antalet konkurser avtar.pdf

  ( .pdf, 408 kB)

  Ladda ner
 • 2020-05-12 Kraftig ökning av arbetslösheten i april.pdf

  ( .pdf, 880 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-27 Färre konkurser i Skåne vecka 16 men ökning nationellt

  ( .pdf, 489 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-27 Antalet arbetslösa fortsatte stiga under vecka 17

  ( .pdf, 276 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-21 - Antalet inledda konkurser ökade något vecka 15

  ( .pdf, 461 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-21 - Fortsatt försämring av arbetsmarknaden under vecka 16

  ( .pdf, 267 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-17 - Livsmedelsproduktion i coronatider

  ( .pdf, 536 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-17 - Kraftig ökning av arbetslöshet i mars

  ( .pdf, 967 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-16 - Antalet inledda konkurser minskade vecka 14

  ( .pdf, 458 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-15 - Arbetsmarknaden fortsätter utvecklas negativt

  ( .pdf, 282 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-07 - Fortsatt snabb försämring på arbetsmarknaden.pdf

  ( .pdf, 428 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-06 - Hotell och restaurangbranschen.pdf

  ( .pdf, 270 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-03_konkurser i coronakrisens spår.pdf

  ( .pdf, 431 kB)

  Ladda ner
 • 2020-04-02 - När Danmark stänger gränserna.pdf

  ( .pdf, 765 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-31 - Fritt fall på arbetsmarknaden

  ( .pdf, 120 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-31 - Politiska åtgärder för att mildra ekonomiska konsekvenser

  ( .pdf, 148 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-24 - Covid-19-krisens effekter på näringslivet i Skåne – utsatta branscher och företag.

  ( .pdf, 185 kB)

  Ladda ner
 • 2020-03-20 - Ekonomiska effekter av Covid-19.

  ( .pdf, 254 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!