Efterfrågan på arbetskraft inom data/IT

Hur ser efterfrågan på kompetenser i Skåne ut inom yrkesområdet data/IT? I denna rapport har vi använt textanalys av platsannonser för att svara på frågan.

Rapporten bygger på en textanalys av cirka 1 700 platsannonser i Arbetsförmedlingens Platsbank, vilka lagts ut de senaste fyra månaderna innan rapporten publiceras.

Rapporten redovisar bland annat vilka de mest eftersökta programspråken är, vilka certifieringar som efterfrågas och vilka programvaror som de sökande förutsätts behärska. Avsikten är att rapporten ska uppdateras en gång i kvartalet. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter