Efterfrågan på arbetskraft inom data/IT

Hur ser efterfrågan på kompetenser i Skåne ut inom yrkesområdet data/IT? I denna rapport har vi använt textanalys av platsannonser för att svara på frågan.

Rapporten bygger på en textanalys av cirka 1 700 platsannonser i Arbetsförmedlingens Platsbank, vilka lagts ut de senaste fyra månaderna innan rapporten publiceras.

Rapporten redovisar bland annat vilka de mest eftersökta programspråken är, vilka certifieringar som efterfrågas och vilka programvaror som de sökande förutsätts behärska. Avsikten är att rapporten ska uppdateras en gång i kvartalet. 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!